Siapa kita

Kami bersemangat dalam perjalanan, dengan ratusan penerbangan di belakang kami di semua benua.